Montage

Montage van de meest gangbare maar ook vreemde voorwerpen en machines zijn bij ons in vertrouwde handen. Ook reclamezuilen, informatieborden, lichtmasten e.d. zijn voor ons geen probleem. Wij plaatsen de objecten en werken ook de ondergrond weer af als dat gewenst is.

 

montage-groot